O nas

Fundacja Nowe Projekty, zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku,  27 lutego 2017 roku.

Celem powstania Fundacji, jest pomoc w przywracaniu osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem na rynek pracy, poprzez organizowanie szkoleń zawodowych, auto-prezentacyjnych, psychologicznych, a także doradztwa zawodowego.

Obecnie, ważnym elementem naszych działań jest także pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, której doświadczyli pod wpływem tragedii osobistej lub w wyniku klęski żywiołowej czy pożaru.

Nie zapominamy w swoich działaniach również o środowisku naturalnym i zwierzętach, organizując zbiórki karmy, pomagając schroniskom i organizacjom pro-zwierzęcym.

Jesteśmy otwarci na wszelką działalność charytatywną,  na współdziałanie i partnerstwo z innymi organizacjami pozarządowymi, społecznymi, inicjatywami i osobami działającymi w sferze pożytku publicznego.

Używając naszej strony zgadzasz się z używaniem plików cookies. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close